KQ2E : ข้อต่อตรงยึดแผง

⌀3.2

⌀3.2

 • ข้อต่อตรงยึดแผง ⌀3.2 ทองเหลือง
  1,089.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อต่อตรงยึดแผง ⌀3.2 ชุบนิเกิล
  111.60 ฿

   

⌀4

⌀4

 • ข้อต่อตรงยึดแผง ⌀4 ทองเหลือง
  63.00 ฿
 • ข้อต่อตรงยึดแผง ⌀4 ชุบนิเกิล
  48.90 ฿
  78.30 ฿  (-38%)

⌀6

⌀6

 • ข้อต่อตรงยึดแผง ⌀6 ทองเหลือง
  41.68 ฿
  67.50 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงยึดแผง ⌀6 ชุบนิเกิล
  52.88 ฿
  85.50 ฿  (-38%)

⌀8

⌀8

 • ข้อต่อตรงยึดแผง ⌀8 ทองเหลือง
  50.39 ฿
  81.00 ฿  (-38%)
 • ข้อต่อตรงยึดแผง ⌀8 ชุบนิเกิล
  102.60 ฿

⌀10

⌀10

 • ข้อต่อตรงยึดแผง ⌀10 ทองเหลือง
  106.20 ฿
 • ข้อต่อตรงยึดแผง ⌀10 ชุบนิเกิล
  84.49 ฿
  135.90 ฿  (-38%)

⌀12

⌀12

 • ข้อต่อตรงยึดแผง ⌀12 ทองเหลือง
  122.40 ฿
 • ข้อต่อตรงยึดแผง ⌀12 ชุบนิเกิล
  97.68 ฿
  157.50 ฿  (-38%)

⌀16

⌀16

 • ข้อต่อตรงยึดแผง ⌀16 ทองเหลือง
  224.48 ฿
  360.90 ฿  (-38%)

   

 • ข้อต่อตรงยึดแผง ⌀16 ชุบนิเกิล
  1,921.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 40,654