Directional Control Valves

Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves Pilot Operated 3 Port Solenoid Valves Direct Operated 3/4/5 Port Solenoid Valves
Reduced-wiring Fieldbus System (Serial Transmission System) Air Operated Valves Mechanical Valves/Hand Valves
Power Valves ISO Valves Explosion-Proof Valves

สินค้ามีจำหน่าย และพร้อมจัดส่ง  สามารถสอบถามข้อมูลสินค้ากับเราได้ทันที
ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า 
Pneumatic หรือสินค้าอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ต้องการจากทุกหมวดหมู่ ซึ่งได้แบ่งไว้ตามประเภทสินค้า
จากนั้นสามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อสั่งสินค้า หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชนิดต่างๆ ได้

Visitors: 99,649