KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ

⌀2

⌀2

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀2, ⌀4
  556.40 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀3.2

⌀3.2

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀3.2, ⌀4
  545.70 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀3.2, ⌀6
  556.40 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀4

⌀4

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀4, ⌀6
  567.10 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀4, ⌀8
  577.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀4, ⌀10
  577.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀6

⌀6

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀6, ⌀4
  492.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀6, ⌀8
  492.20 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀6, ⌀10
  513.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀6, ⌀12
  513.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀8

⌀8

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀8, ⌀10
  577.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀8, ⌀12
  609.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀10

⌀10

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀10, ⌀12
  379.85 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀10, ⌀16
  326.35 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

⌀12

⌀12

 • KQ2R : ข้อต่อตรงลดขนาด แบบเสียบ ⌀12, ⌀16
  395.90 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 110,406