ข้อต่อลมพลาสติก

บริษัท สมหวังทรัพย์  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำหน่าย ฟิตติ้งลม ข้อต่อลม หลากหลายแบบให้เลือกใช้ได้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อต่อลมแบบสวมเร็ว แบบเสียบสายลม 2 ทาง, เสียบสายลม 3 ทาง หรือแบบ สามทางเกลียวกลาง, เกลียวนอก, สวมสายลม, เกลียวใน

ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อตรงเกลียวนอก ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้องอ 45 องศาเกลียวนอก ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อตรงแบบยึดแผง ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่องอ 90 องศา
ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่องอ 90 องศา ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่องอ 90 องศาแบบยาว ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อตรงเกลียวใน ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อ 3 ทางแบบเรียงต่อ
ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อตรงเกลียวนอก ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อตรงเกลียวใน ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อตรงชน เสียบสายสองด้าน ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อลดขนาด
ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อเสียบสายลมหลายทางรูปกากบาท ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่องอเกลียวนอก ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่องอชน 90 องศา ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว One-Touch Fittings
ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว One-Touch Fittings ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อเสียบสายลมหลายทางรูปกากบาท ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อเสียบสาย 3 ทางเกลียวกลาง ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อเสียบสาย 3 ทางรูปตัว T
ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อเสียบสายลม 3 ทางรูปตัว T ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อเสียบสายลม 3 ทางรูปตัว T ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อเสียบสายลมหลายทางรูปกากบาท ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่องอ 90 องศา (ข้องอเบนโจ)
ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อ 3 ทางแบบเรียงต่อ ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่องอ 90 องศาเกลียวใน ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อ 3 ทางแบบเรียงต่อ ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อแบบเสียบสายลมหลายทาง
ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อเสียบสายลม 3 ทางแบบเรียงต่อ ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อแบบเสียบสายลมหลายทาง ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อแบบเสียบสายลม 3 ทาง เกลียวข้าง ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อแบบเสียบสายลมหลายทาง
ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว One-Touch Fittings ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว One-Touch Fittings ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว One-Touch Fittings ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว One-Touch Fittings
ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อแบบเสียบสายลมหลายทาง ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อแบบเสียบสายลมหลายทาง ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว One-Touch Fittings ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว One-Touch Fittings
ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อแบบเสียบสายลม 3 ทาง รูปตัว Y ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อแบบเสียบสายลม 3 ทาง รูปตัว Y ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่อแบบเสียบสายลม 3 ทาง รูปตัว Y เกลียวกลาง
ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว One-Touch Fittings ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว ข้อต่องอชน แบบเสียบสายลม 2 ด้าน มีเกลียว ข้อต่อลมพลาสติก แบบสวมเร็ว One-Touch Fittings  

* พร้อมสินค้าชนิดอื่นๆ ให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ *

Metal Fittings ข้อต่อลมโลหะ (เหล็ก) Miniature Fittings ข้อต่อลมขนาดเล็ก ข้อต่อทองเหลือง Brass Fittings สายลม Polyurethane Tube ปืนลม Air Blow Gun
ข้อต่อลม โลหะ ข้อต่อลม ขนาดเล็ก  ข้อต่อทองเหลือง  สายลม PU ปืนลม

สินค้ามีจำหน่าย และพร้อมจัดส่ง  สามารถสอบถามข้อมูลสินค้ากับเราได้ทันที
ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า 
Pneumatic หรือสินค้าอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ต้องการจากทุกหมวดหมู่ ซึ่งได้แบ่งไว้ตามประเภทสินค้า
จากนั้นสามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อสั่งสินค้า หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชนิดต่างๆ ได้

Visitors: 109,662