Electro Pneumatic Regulator Transducer (ตัวแปรสัญญาณ)

Electro Pneumatic Regulator
Transducer (ตัวแปรสัญญาณ)

ทรานสดิวเซอร์ (Transducer) หรือที่เรียกว่าตัวแปรสัญญาณ จัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงรูปแบบพลังงานในรูปแบบหนึ่งให้กลายเป็นเป็นพลังงานในอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น แรงกดอากาศ อุณหภูมิความชื้น หรืออัตราการไหล 

Transducer-ตัวแปลสัญญาณ

ทรานสดิวเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองกับพลังงานได้ในหลายรูปแบบ เช่น ทางกล ทางไฟฟ้า แสง สี เสียง แม่เหล็ก ความร้อน นิวเคลียร์ เคมี หรือการรวมกันของพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ 

Transducer-ตัวแปลสัญญาณ
ตัวแปรสัญญาณที่แปรพลังงานอื่น ๆ เป็นพลังงานกล เรียกว่า ตัวแปรสัญญาณกล (Mechanical transducers) ส่วนตัวแปรสัญญาณที่แปรพลังงานอื่น ๆ เป็นพลังงานไฟฟ้าเรียกว่า ตัวแปรสัญญาณไฟฟ้า อาทิเช่น เครื่องคู่ควบความร้อน (Thermocouple) เปลี่ยนความแตกต่างของอุณหภูมิให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือ LVDT (Linear variable differential transformer) ที่ใช้วัดการเคลื่อนตำแหน่ง

Transducer-ตัวแปลสัญญาณ
สมหวังทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง เรามีอุปกรณ์ Transducer ตัวแปรสัญญาณแบบต่างๆ ให้เลือกได้ตามที่ทางลูกค้าต้องการ สามารถติดต่อสอบถามได้ทันที เรามีบริการจัดส่งรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของงานนั้นๆ

สินค้ามีจำหน่าย และพร้อมจัดส่ง  สามารถสอบถามข้อมูลสินค้ากับเราได้ทันที
ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า 
Pneumatic หรือสินค้าอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ต้องการจากทุกหมวดหมู่ ซึ่งได้แบ่งไว้ตามประเภทสินค้า
จากนั้นสามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อสั่งสินค้า หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชนิดต่างๆ ได้

Visitors: 109,664