ข้อต่อลมคุณภาพมาตรฐานจาก SMC

ข้อต่อลม หรือ ฟิตติ้งลม (Pneumatic Fittings)

ข้อต่อลม ชุดผลิตภัณฑ์ของ SMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในงาน Pneumatic ..ด้วยประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนข้อต่อลมที่ชำนาญ แม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆ น้อยๆ ในสายงานของระบบ ทุกชิ้นส่วน ทุกอุปกรณ์นั้นของข้อต่อลมที่ใช้ ล้วนมีความสำคัญ ที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ แม้จะเป็นเพียงชิ้นส่วนที่ธรรมดา ข้อต่อลม (Air Fitting) หรือ ฟิตติ้ง (Fitting)  ก็เช่นเดียวกัน

     ข้อต่อลม เป็นข้อต่อสำหรับใช้เสียบกับ "สายลม"  ใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ โดยมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวอุปกร์นิวเมติกส์ กับชุดสายลม หรือต่อเชื่อมระหว่างตัวของสายลมกับสายลมด้วยกันเอง

Air Fitting ข้อต่อลม คุณภาพมาตรฐานจาก SMC

ข้อต่อลม หรือ ฟิตติ้งลม (Pneumatic Fitting) ของ SMC เป็นอุปกรณ์ Fitting ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบสายลมกัอุปกรณ์นิวเมติกส์แบบต่างๆ เพื่อควบคุมความดันและทิศทางการไหลของลม ซึ่ง ข้อต่อลม (Fittings) แต่ละแบบก็มีให้เลือกใช้งานที่หลากหลาย ต่างกันกันไป

Air Fittings ข้อต่อสายลม Air Fittings ข้อต่อสายลม Air Fittings ข้อต่อสายลม Air Fittings ข้อต่อสายลม Air Fittings ข้อต่อสายลม

ขึ้นอยู่กับชนิดของงานในแต่ละส่วนนั้นๆ เราอาจจำแนกชนิดของข้อต่อลม Fitting ได้หลายแบบ เช่น อาจจะแบ่งชนิดตามวัสดุและ แบ่งชนิดตามลักษณะการใช้งาน เช่น ข้อต่อลมพลาสติก ข้อต่อลมสวมเร็ว หรือข้อต่อลมโลหะ-ทองเหลือง ซึ่งข้อต่อสายลมนี้ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากในสายงานของระบบ Pneumatic เนื่องจากมีราคาไม่แพง สะดวกในการติดตั้ง และนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ

คุณสมบัติ ของข้อต่อลม หรือ Fittings ที่มีคุณภาพดี ของ SMC
1)ทนต่อแรงดันได้ตามค่ากำหนดในการใช้งานทั่วไป
ข้อต่อลม หรือ Fittings ที่ดี  จะต้องทนแรงดันที่เกิดจากการนำไปใช้งานได้ ซึ่งแรงดันโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 0.4 MPa จนถึง 0.6 MPa ดังนั้น ข้อต่อลม หรือ Fittings ที่นำมาใช้ควรจะมีคุณสมบัติที่ทนแรงดัน ไม่ควรจะน้อยกว่า 0.7 MPa  และควรมีการป้องกันแรงดันกระชากที่ไม่น้อยกว่า 1 MPa เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์
2.)วัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน ข้อต่อลม หรือ Fittings 
วัสดุที่นำมาผลิตชิ้นส่วนของข้อต่อลม ก็มีส่วนสำคัญเป็นอันดับต้นๆ คือกัน หากนำวัสดุที่ไม่เหมาะสมมาผลิตนอกจากไม่เป็นผลดีต่อการใช้งานแล้ว ยังจะทำให้มีอายุการใช้งานที่น้อยลงกว่าที่ควรเป็น
3.) การใช้งานที่ง่าย และสะดวก

ข้อต่อลม หรือ Fittings (ฟิตติ้ง) ที่ดีนั้น ต้องเริ่มที่รูปแบบการใช้งาน ในส่วนของจุดล๊อค และเกลียว คือต้องต่อง่าย ล็อคแน่นหนา และถอดได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งานในทุกรูปแบบ

ข้อต่อลม_SMC

ทีนี้เรามาดูรูปแบบต่างๆ ของข้อต่อลม กันดีกว่า ว่ามีกี่ประเภท
ซึ่งข้อต่อลมที่ใช้กันอยู่ในงานนิวเมติกส์ ที่เห็นกันทั่วไปตามงานต่างๆ สามารถแบ่งแยกประเภทได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ
1. ข้อต่อลม (Fittings) ที่ใช้สำหรับ "ต่อกับอุปกรณ์ลม" ลักษณะเป็นเกลียวที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ลม และอีกด้านจะใช้เชื่อมต่อกับสายลม โดยจะมีรูปแบบต่างๆ ให้เลือกใช้งาน ได้แก่ ข้อต่อตรง ข้อต่องอ ข้อต่อสามทาง และข้อต่อที่มีมากกว่าสามทาง
2. ข้อต่อลม (Fittings) ที่ใช้สำหรับ "ต่อกับสายลม" ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับสายลม โดยจะทำให้สายลมมีความยาวขึ้น ซึ่งจะมีตั้งแต่สองทางขึ้นไปเพื่อเพิ่มทิศทางลมให้กระจายไปได้หลายทาง เพื่อให้เหมาะสมกับงาน

   1.) ฟิตติ้งสำหรับต่อกับอุปกรณ์ลม (Thread Type One-Touch Fittings ) คือจะเป็นเกลียวอยู่ด้านหนึ่ง จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้ เพื่อขันติดตั้งกับตัวอุปกรณ์ลม อีกด้านหนึ่งก็ใช้สำหรับเสียบกับสายลม ซึ่งจะมีการต่อใช้งานได้หลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละประเภท แบ่งได้เป็น
     1.1 ) ข้อต่อลม (Fitting) เสียบสายลมแบบ 2 ทาง  ใช้กับงานที่ต้องต่อกับอุปกรณ์ลมโดยตรงในฝั่งที่เป็นเกลียว อีกฝั่งเสียบสายลม 1 ข้าง
- ข้อต่อลมเสียบสายลมแบบตรง หรือ "ข้อต่อตรง"

KQ2S ข้อต่อลม ต่อตรงเกลียวนอก

KQ2H ข้อต่อลม ต่อตรงเกลียวนอก

KQ2E ข้อต่อลม ต่อตรงเกลียวใน KQ2F ข้อต่อลม ต่อตรงเกลียวใน
ข้อต่อลม ต่อตรงเกลียวนอก  ข้อต่อลม ต่อตรงเกลียวใน


- ข้อต่อลม เสียบสายลมแบบงอ 90 องศา หรือที่เรียกว่า "ข้อต่องอ" ช่วยปรับเปลี่ยนทิศทางของสายลม

KQ2W ข้อต่องอแบบยาว KQ2L ข้อต่องอเกลียวนอก KQ2LF ข้อต่องอเกลียวใน KQ2VS ข้องอเบนโจ KQ2VF ข้อต่องอ KQ2V ข้อต่องอ
ข้อต่องอแบบยาว ข้อต่องอเกลียวนอก  ข้อต่องอเกลียวใน ข้องอเบนโจ    

 

     1.2 ) ข้อต่อลม (Fitting) เสียบสายลมแบบ  3 ทาง  ใช้กับงานที่ต้องต่อกับอุปกรณ์ลมในฝั่งที่เป็นเกลียว อีกฝั่งเสียบสายลมแยกออกได้ 2 ข้าง เพื่อให้กระจายลมไปใช้งานพร้อมกันได้ทั้ง 2 ตำแหน่ง
- ข้อต่อลมเสียบสายลม  3 ทาง รูปตัว T (T Connector)

KQ2T ข้อต่อลม 3 ทางเกลียวกลาง KQ2Y ข้อต่อลม 3 ทางเกลียวข้าง
ข้อต่อลม 3 ทางเกลียวกลาง  ข้อต่อลม 3 ทางเกลียวข้าง 


- ข้อต่อลมเสียบสายลม  3 ทาง รูปตัว Y  (Y Connector)

KQ2U ข้อต่อลม 3 ทางตัว Y เกลียวกลาง
ข้อต่อลม 3 ทางตัว Y เกลียวกลาง

- ข้อต่อลมเสียบสายลม 3 ทาง แบบตัวเรียงต่อ (Branch Connector)

KQ2ZF ข้อต่อลม 3 ทาง แบบเรียงต่อ KQ2LU ข้อต่อลม 3 ทาง แบบเรียงต่อ KQ2VD ข้อต่อลม 3 ทาง แบบเรียงต่อ KQ2Z ข้อต่อลม 3 ทาง แบบเรียงต่อ
ข้อต่อลม 3 ทาง แบบเรียงต่อ

 

     1.3 ) ข้อต่อลม (Fitting) เสียบสายลมหลายทาง  คือรูเสียบสายลม มีมากกว่า 3 ทางขึ้นไป ใช้กระจายสายลมไปหลายจุดอย่างทั่วถึง ให้เหมาะสมตามการใช้งาน
- ข้อต่อลมเสียบสายลมหลายทาง ซึ่งได้มีการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ จะมีทั้งรูปแบบกากบาท (Cross Connector) และแบบตัวเรียงต่อ (Branch Connector)

KQ2VT ข้อต่อลม (Fitting) เสียบสายลมหลายทาง KQ2ZD ข้อต่อลม (Fitting) เสียบสายลมหลายทาง KQ2ZT ข้อต่อลม (Fitting) เสียบสายลมหลายทาง KQ2UD ข้อต่อลม (Fitting) เสียบสายลมหลายทาง
ข้อต่อลม แบบเสียบสายลมหลายทาง

  2.) ฟิตติ้งสำหรับต่อกับสายลม (Tube-Tube Type One-Touch Fittings ) อธิบายได้ง่ายๆ คือหัวที่ใช้ต่อ จะเป็นหัวที่ใช้เสียบสายลมทั้ง 2 ด้าน เพื่อใช้ต่อสายเพิ่มความยาวของสายลม ใช้ลดขนาดของสายลม หรือเพิ่มช่องจ่ายลมให้มากขึ้น ในลักษณะของงานต่างๆ ที่อาจแตกต่างกันไป อาจจำแนกรูปแบบได้ดังนี้
     2.1 ) ข้อต่อลม (Fitting) เสียบสายลม 2 ด้าน 
- ข้อต่อลมเสียบสายลม 2 ด้าน สามารถแบ่งได้เป็น แบบต่อชน ( Union ) กับแบบต่อลดขนาด ( Reducer connector )
- แบบเสียบสาย 2 ด้าน แบบต่อตรง

KQ2H ข้อต่อลม แบบต่อตรงชน KQ2H ข้อต่อลม แบบต่อลดขนาด KQ2E ข้อต่อลม แบบต่อยึดแผง
ข้อต่อตรงชน ข้อต่อลดขนาด  ข้อต่อยึดแผง

- แบบเสียบสาย 2 ด้าน แบบข้องอ 90 องศา

 

KQ2L ข้อต่องอชน 90 องศา KQ2LE ข้อต่องอชน มีเกลียว
ข้อต่องอชน 90 องศา ข้อต่องอชน มีเกลียว

     2.2 ) ข้อต่อลม (Fitting) เสียบสายลม 3 ด้าน 
- เสียบสายลมแบบ 3 ด้าน มีทั้งแบบด้านที่เสียบสายลมเข้า-ออก (Union) เท่ากันทั้ง 3 ด้าน และแบบเสียบสายเข้า-ออก ไม่เท่ากัน (Different Union)

- แบบเสียบสาย 3 ด้าน แบบรูปตัว T  ( T Union )

KQ2T ข้อต่อแบบเสียบสาย 3 ด้าน แบบตัว T KQ2T ข้อต่อแบบเสียบสาย 3 ด้าน แบบตัว T KQ2T ข้อต่อแบบเสียบสาย 3 ด้าน แบบตัว T
ข้อต่อแบบเสียบสาย 3 ด้าน แบบตัว T (T Union)

- แบบเสียบสาย 3 ด้าน แบบรูปตัว Y  ( Y Union )

KQ2U ข้อต่อลมเสียบสาย 3 ด้าน แบบตัว Y KQ2U ข้อต่อลมเสียบสาย 3 ด้าน แบบตัว Y
ข้อต่อแบบเสียบสาย 3 ด้าน แบบตัว Y (Y Union)

     2.3 ) ข้อต่อลม (Fitting) เสียบสายลมหลายทาง
- เสียบสายลมมากกว่า 3 ทางขึ้นไป โดยได้มีการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ จะมีทั้งรูปแบบกากบาท (Cross Union) และแบบตัวเรียงต่อ (Branch Union)

KQ2TW ข้อต่อลม แบบเสียบสายลมหลายทาง KQ2TX ข้อต่อลม แบบเสียบสายลมหลายทาง KQ2TY ข้อต่อลม แบบเสียบสายลมหลายทาง KQ2UD ข้อต่อลม แบบเสียบสายลมหลายทาง
ข้อต่อลม แบบเสียบสายลมหลายทาง

นอกจากนี้ ทาง SMC ยังมีการออกแบบข้อต่อลม ให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย


ซึ่งทาง สมหวังทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง เรามี ข้อต่อลม หลายขนาดหลากหลายรูปแบบ ให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของงานนั้นๆ และยังมี "สายลม" แบบต่างๆ ให้เลือกใช้อีกด้วย ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ทันที เรามีบริการจัดส่งรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของงานนั้นๆ โดยทาง สมหวังทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง มีข้อต่อลมให้ทางผู้ใช้ได้ลองเลือกหลายชนิด โดยทางลูกค้า สามารถกดที่ภาพด้านล่าง เพื่อเข้าชมตัวอย่างสินค้าของเราได้ครับ

Plastic Fittings ข้อต่อลมพลาสติก Metal Fittings ข้อต่อลมโลหะ (เหล็ก) Miniature Fittings ข้อต่อลมขนาดเล็ก
ข้อต่อลม พลาสติก ข้อต่อลม โลหะ ข้อต่อลม ขนาดเล็ก

สินค้ามีจำหน่าย และพร้อมจัดส่ง  สามารถสอบถามข้อมูลสินค้ากับเราได้ทันที
ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า 
Pneumatic หรือสินค้าอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ต้องการจากทุกหมวดหมู่ ซึ่งได้แบ่งไว้ตามประเภทสินค้า
จากนั้นสามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อสั่งสินค้า หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชนิดต่างๆ ได้

ordercontactproduct
Pneumatic Accessories
Brass Fitting-ข้อต่อทองเหลือง สายลม PU_Polyurethane Tube Poly Belt for Oil Skimmer
Air Tank_ถังเก็บลมอัด order spare parts MiniCylinder AirBlowgun-ปืนฉีดลม
ตัวต้านทาน-Resistor Yeso DDR Programmable Controller  น้ำมันหล่อลื่นระบบนิวแมติกส์
Flow meter_เครื่องมือวัดอัตราการไหล ข้อต่อลม Air Fittings SMC ไส้กรองสีฝุ่น
ปืนเติมลม พร้อมเกจวัดลม Inflating Gun สายยางทนสารเคมี _Tygon โซลินอยด์เบรค
สวิตซ์ควบคุมความดัน ไส้กรอง Filter Element วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
Flow Switch-สวิทช์ควบคุมการไหล Fleetguard-ไส้กรอง HF6710 ปั๊มลม (Air Compressor) ของ PUMA
HONEYWELL ELECTRIC LINEAR ACTUATOR ROTARY ACTUATOR หัวขับลม (Pneumetic Actuator)
SMC CPA2B50-80_Cylinder with Positioner Solenoid valve DOFLUID Safety relay-Machine safety-เซฟตี้รีเลย์
Maniflod​ Assembly_โซลินอยด์วาล์ว พร้อมฐาน Quick coupling-ข้อต่อสวมเร็ว Inductive proximity sensors
OPTIBELT ALPHA TORQUE สายลม PU ของ ECO-FLEX  Polo valve - Relief valve วาล์วระบายแรงดัน
Transducer-ตัวแปลสัญญาณ Turbine Vibrator-มอเตอร์เขย่า Foot Valve-วาล์วเท้าเหยียบ
ท่อสตีมไอน้ำ Steam hose ข้อต่อเกษตร (Agricultural fitting) UNICOM 3 IN 1 MULTI DRY FILTER
EZ1 MIC- Electronic Drain Valve ออโต้เดรนไฟฟ้า Timer drain JORC เครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้า PMCAL-1000 Omron-Power Supply_อุปกรณ์จ่ายพลังงานและแปลงแรงดันไฟฟ้า
ข้อต่อสวมเร็วแบบอลูมิเนียม-สแตนเลส - Quick Camlock Couplings ข้อต่อสวมเร็วแบบพลาสติก PP - Polypropylene Camlock Couplings เครื่องทำลมแห้ง-SMC Membrane Compressed Air Dryer
Thermocouple_เซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิ AC Drive Inverter  Spool Valve วาล์วลม ควบคุมทิศทาง
Visitors: 45,430