ตัวต้านทานไฟฟ้า (Resistor)

ตัวต้านทานไฟฟ้า (Resistor)   เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมามีค่าเฉพาะค่า ค่าหนึ่งที่ใช้ในการต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้มากที่สุดใน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติในการลดกระแสและแรงดันไฟฟ้า   โดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้ง แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ..
ตัวต้านทาน-Resistor Yeso DDR
ตัวต้านทานไฟฟ้าแบบท่อสองขั้ว พันด้วยลวดโลหะผสม เหมาะสำหรับงานในเครื่องจักรอุตสาหกรรม, การกระจายพลังงานไฟฟ้า 
ตัวต้านทาน-Resistor Yeso DDR
Resistor Yeso DDR 400W 150 Ω J
ตัวต้านทาน-Resistor Yeso DDR
ตัวต้านทาน-Resistor Yeso DDR
Resistor 
Yeso DDR 400W 150 Ω J
ตัวต้านทาน-Resistor Yeso DDR

สินค้ามีจำหน่าย และพร้อมจัดส่ง  สามารถสอบถามข้อมูลสินค้ากับเราได้ทันที
ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า 
Pneumatic หรือสินค้าอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ต้องการจากทุกหมวดหมู่ ซึ่งได้แบ่งไว้ตามประเภทสินค้า
จากนั้นสามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อสั่งสินค้า หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชนิดต่างๆ ได้

Visitors: 109,659